KoledzyPoFachu.pl

3xZ Zaplanuj, Zadbaj, Zużyj

Każdy z kolegów po fachu zdaje sobie sprawę, iż ciągłość produkcji zostaje zachowana dzięki określonej ilości narzędzi danego rodzaju i wymiaru. Liczba ta, zwana rezerwą obrotową, obliczona jest na podstawie norm zużycia narzędzi i nie powinna być ona zbyt duża, gdyż powoduje to niepotrzebne zwiększenie narzędziowego funduszu obrotowego

Znamy kilka metod planowania zużycia narzędzi skrawających

1. Metoda statystyczna

Opiera się na statystyce zużycia narzędzi prowadzonych przez poszczególnie wypożyczalnie.

Planowanie miesięczne zużycia danego typowymiaru narzedzia Pzn oblicza się ze wzoru:

 

Pzn= Zr/12 *M/Ms

gdzie:

Zr- roczne zużycie danego narzędzia,

M- przewidywana liczba godzin pracy narzędzia na określonej obrabiarce lub grupie obrabiarek w określonym okresie czasu,

M- liczba przepracowanych godzin przez dane narzędzie w tym samym okresie czasu statystycznego

Metoda ta jest mało dokładna ze względu  na odchylenie w asortymencie stosowanych narzędzi oraz błędy statystyki.

Natomiast może być stosowana przy produkcji jednostkowej lub małoseryjnej podobnych wyrobów.

2. Metoda współczynników statystycznych

Polega na określeniu czasowego wykorzystania narzędzi na podstawie dwóch współczynników.

 

ka- współczynnik średniego wykorzystania obrabiarki wyrażającego stosunek czasu pracy obrabiarki to do funduszu czasu produkcyjnego tp.

ka=to/tp

kb- współczynnik udziału narzędzia, wyrażającego stosunek czasu pracy danego rodzaju narzędzia tgł do czasu pracy obrabiarki to

kb=tgł/to

Źródło: Poradnik narzędziowca

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Bloger- Kolega po Fachu."Nie jestem niewolnikiem pieniędzy, one raczej mi służą. Jestem niewolnikiem pracy i tym się szczycę."

Zostaw odpowiedź