KoledzyPoFachu.pl

Dobór warunków skrawania

Rodzaj i wymiary oraz parametry geometryczne frezu zależne są od warunków obróbki, materiału obrabianego i obrabiarki.

Naddatek na obróbkę zgrubną usuwa się możliwie jak najmniejszej liczbie przejść( najlepiej jednym przejściem), dopuszczalnej ze względu na obciążenie obrabiarki, wytrzymałość i trwałość narzędzia oraz sztywność części obrabianej i obrabiarki. Przy wyznaczaniu głębokości skrawania brana jest głębokość rowków wiórowych( między ostrzowych). W obróbce frezami o małej podziałce stosuje się mniejszą głębokość skrawania niż w obróbce frezami o dużej podziałce.

W obróbce zgrubnej głębokość skrawania to 3/15 mm.

Przy frezowaniu płaszczyzn i występów frezami tarczowymi przyjmuje się głębokość skrawania 60 mm, zależnie od średnicy frezu, a przy frezowaniu rowków- do 30 mm. Głębokość skrawania frezami palowymi do rowków jest równa średnicy frezu. Odpowiednia głębokość frezowania i posuw sprawi , że zmieni się wartość głównej siły skrawania.

Czynnikami ograniczającymi posuw przy frezowaniu zgrubnym są moc i wytrzymałość obrabiarki, wytrzymałość narzędzia, pojemność rowków wiórowych, sztywność części obrabianej obrabiarki. W  obróbce wykańczającej, w związku z małą głębokością skrawania, teoretycznie można stosować długie posuwu.

Dobór głębokości skrawania i posuwu rozpoczynamy od obliczenia średniej trwałości frezu wg wzoru 13-17 lub dobrania jej z tablicy. Dla danych: trwałości ostrza, szerokości i głębokości frezowania, średnicy frezu, liczby ostrzy materiału obrabialnego obliczamy prędkość skrawania lub dobieramy ją z tablic albo wykresów. Mając prędkość skrawania i średnice frezu, obliczamy jego prędkość obrotową, obliczamy posuw czasowy ft.

Źródło: Skrawanie narzędzi Wacław Brodowicz

 


Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Bloger- Kolega po Fachu."Nie jestem niewolnikiem pieniędzy, one raczej mi służą. Jestem niewolnikiem pracy i tym się szczycę."

Zostaw odpowiedź