KoledzyPoFachu.pl

Wiercenie w nierównych powierzchniach – sposób zastosowania

Wiercenie w nierównych powierzchniach może prowadzić do nadmiernej, nieregularnej siły skrawania przypadającej na krawędź, powodując przedwczesne zużycie wiertła.

Należy przestrzegać wskazówek i redukować posuw tam, gdzie jest to konieczne.

Sposób zastosowania

Powierzchnia nieregularna

11 Nieregularne, chropowate powierzchnie mogą powodować wykruszanie się płytek podczas zagłębiania się i wyprowadzania wiertła z materiału. Należy zmniejszyć posuw.
12 Przy wprowadzaniu wiertła, posuw należy zredukować do 1/4 jego normalnej wartości, aby zapobiec wykruszaniu się ostrza.

 

Powierzchnia wypukła

21 Powierzchnie wypukłe nie sprawiają trudności przy wierceniu, gdyż środek wiertła jako pierwszy dotyka przedmiotu obrabianego wywołując jedynie moment obrotowy.
22 Wiercenie w powierzchni wypukłej jest możliwe, jeśli promień krzywizny jest większy ponad 4 razy od średnicy wiertła i jeśli otwór jest wykonywany wzdłuż promienia. Przy wchodzeniu w materiał posuw powinien być zmniejszony do połowy normalnej jego wartości.

 

Powierzchnia wklęsła

21 W przypadku powierzchni wklęsłej, miejsce zagłębiania się wiertła w materiał zmienia się w zależności od promienia powierzchni i średnicy otworu w stosunku do wysokości wierzchołka wiertła.Jeśli promień powierzchni wklęsłej jest niewielki w stosunku do średnicy otworu, obwód wiertła zetknie się z materiałem jako pierwszy. Aby zredukować tendencję do odchylania się wiertła, należy zredukować posuw do 1/3 zalecanej wartości.
22 Wiercenie w powierzchni wklęsłej jest możliwe, jeśli promień krzywizny jest większy ponad 15 razy od średnicy wiertła. Również w tym przypadku, przy wchodzeniu w materiał powinno się zredukować posuw do wielkości równej 1/3 normalnej jego wartości.

 

Powierzchnie ustawione pod kątem lub powierzchnie pochyłe

41 Przy powierzchni pochylonej pod kątem, krawędzie skrawające będą nierównomiernie obciążone, co będzie prowadziło do przedwczesnego zużycia wiertła, drgań i zniekształcenia otworu.Nierównomiernie obciążenie oznacza, że najlepszym rozwiązaniem do walki z drganiami i utrzymania tolerancji wykonania otworów, będzie możliwie najbardziej stabilne narzędzie. Jeżeli kąt pochylonej powierzchni jest większy niż dwa stopnie, należy zredukować posuw do wielkości równej 1/3 posuwu zalecanego dla wiertła.Zalecenia te należy również stosować w momencie przechodzenia wiertła przez pochyłą powierzchnię.
42 Wprowadzenie wiertła w pochyłą powierzchnię obrabianego przedmiotu pod kątem mniejszym niż 5 stopni wymusza przerywany proces skrawania. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie posuwu do około 1/3 normalnej jego wartości do momentu, aż cała średnica wiertła zostanie wprowadzona. Takie same zalecenia obowiązują dla momentu wyjścia wiertła przez powierzchnię pochyłą.Obróbka powierzchni przed- miotu obrabianego z kątem nachylenia 5-10° powinna zaczynać się od czynności centrowania za pomocą krótkiego wiertła o takim samym kącie wierzchołkowym co powierzchnia. Wiercenia nie można wykonać w przypadku przedmiotów obrabianych, których kąt nachylenia jest większy niż 10°.Alternatywnym rozwiązaniem jest wyfrezowanie małej płaskiej powierzchni przed rozpoczęciem wiercenia.

 

Asymetrycznie zakrzywione powierzchnie

51 Asymetrycznie wykrzywione powierzchnie powodują odchylanie się wiertła od osi wierconego otworu na zewnątrz podczas zagłębiania się w nią. Należy zmniejszyć posuw do 1/3 w początkowej fazie zagłębiania.
52 Asymetrycznie wykrzywione powierzchnie nie mogą być wiercone za pomocą wierteł CoroDrill Delta-C.

 

Wstępnie wywiercone otwory

61 Aby utrzymać równowagę siły skrawania między płytką centralną i zewnętrzną, wstępnie wywiercony otwór nie może być większy niż Dc/4.
62 Wiertłami pełnowęglikowymi i z lutowaną końcówką z węglika spiekanego nie można wykonywać operacji powiercania (narzędzia te nie mają wówczas możliwości łamania wiórów).

 

Otwory przecinające się

71 W momencie kiedy wykonuje się otwór przechodzący poprzecznie przez oś innego otworu, wiertło zostaje wyprowadzone z wklęsłej powierzchni, a następnie ponownie w nią wprowadzone. Może wówczas wystąpić problem z odprowadzaniem wiórów. Należy zwrócić zatem szczególną uwagę na stabilność narzędzia.Przy pokonywaniu otworu poprzecznego większego niż Dc/4 prędkość posuwu powinna być zmniejszona do 1/4 zalecanej wartości.
72 Wiercenie otworów przecinających się może być wykonane, jeżeli posuw jest zredukowany do 1/4 normalnej wartości w chwili wprowadzania i wyprowadzania wiertła z otworu przecinającego się.Wiercenie otworów przecinających się za pomocą wiertła CoroDrill 805 może być wykonane, jeżeli wiertła zostały zamówione z dodatkową parą listew prowadzących na korpusie wiertła (patrz rysunek). Listwy te przytrzymują wiertło w punkcie przecięcia się otworów. Nie można jednak zapomnieć o redukcji po- suwu do 1/4 jego normalnej wartości.

Źródło: Poradnik Obróbki Skrawaniem Sandvik Coromant V2

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

1 Komentarz

  1. Mike 4 kwietnia 2014 at 12:56

    Bardzo precyzyjne informacje. Pewnie przydadzą mi się sugestie na temat wiercenia powierzchni pochyłych…

Zostaw odpowiedź