KoledzyPoFachu.pl

Kształt wióra zależy od rodzaju matriału obrbianego, a dla danego materiału – od warunków skrawania i geometrii ostrza noża. Rzoróżnia się wióry wstęgowe, schodkowe i odpryskowe.

rodzaje wiórów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Test łamania wióra płytką CNMG 12 04 08-PM przy różnych głębokościach źródło SANDVIK 

Wiór wstęgowy

jest to wiór ciągły prosty lub zawijąjący się w spiralę o bardzo dużej nieraz długości. Elementy wióra wstęgowego są połączone ze sobą dość mocno. Wiór wstęgowy odznacza się bardzo gładką powierzchnią od strony powierzchni obrobionej i chropowatą od strony zewnętrznej, bez widocznch lini podziału na elementy. Wiór wstęgowy powstaje przy skrawaniu z dużymi prędkościami miękkich ciągliwych metali, przy małych średnich przekrojach warstwy skrawanej. Powstaniu wióra wstęgowego sprzyja normalizowanie i wyżarzanie materiału obrabianego, jak również obecność w nim składników stopowych. Jeżeli na naszych wiórach pojawią się tzw. igiełki wówczas oznacza to że prędkość naszego skrawania jest za woska podzas danego zadania obróbczego.

Wiór schodkowy

ma wyraźnie zazaczone elementy, połączone ze sobą słabiej niż w wiórze wstęgowym. Powierzchnia wióra od strony obrobinej jest bardziej chropowata niż w przypadku wióra wstęgowego. Wiór schodkowy jest formą przejściową pomiędzy wiórem wstęgowym, a odpryskowym. Powstaje przy skrawaniu z średnimi i małymi prędkościami materiałów ciągliwych średniej twardości, przy dużych przekrojach skrawania i małych kątach natarcia.

Wiór odpryskowy

składa się z oodzielnych, nie połączonych ze sobą elemnetów, mających powierzchnię poszarpaną od strony powierzchni obrobionej i powierzchnie podziału przypadkowe, nierówne. Wiór odpryskowy powstaje przy obróbce materiałów kruchych (twarde żeliwo, brąz). Jego tworzeniu się sprzyjają zanieczyszczenia.

image506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2  Klasyfikacja kształtów wiórów wg PN-ISO 3685

Na rodzaj wióra poswstającego podczas skrawania wpływają, poza wymienionymi jeszcze inne czynniki.

im mniejszy kąt skrawania, tym łatwiej tworzy się wiór wstęgowy i odwrotnie – powiększenie kąta skrwania powoduje powstanie wióra schodkowego.

im większy jest przekój poprzeczny warstwy skrawanej, tym łatwiej wiór wstęgowy przekształca się w wiór schodkowy.

Kształt przekroju warstwy skrawanej również ma wpływ na rodzaj powstającego wióra. Im większy jest stosunek głebokości skrawania do posuwu i im mniejszy kąt przystawienia, tym łatwiej powstają wióry wstęgowe.

W celu otrzmania gładkiej powierzchni w toczeniu wykańczającym materiałów kruchych dążymy do otrzmania wióa shcodkowego lub wstęgowego. Ponieważ ze względów wytrzymałościowych nie można zbytnio zmniejszać kąta skrawania, osiąga się to przez zmniejszanie przekroju warstwy skrawanej, zmianę kształtu tego przekroju lub zwiększenie prędkości skrawania. Ten ostatni sposób jest najlepszy w przypadku stosowania noży z węglikami odpowienimi do pracy na dużych prękościach skrawania.

 

Źródło: Wacław Brodowicz :”Skrwanie i narzędzia”

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Bloger - Kolega po Fachu. "Wys­tar­czy, że weźmiesz ze sobą za­pał, ener­gię i mnóstwo dob­rych chęci.. I po­magaj, bo tak wielu jest Kolegów w potrzebie, tak jak kiedyś Ty..."

Zostaw odpowiedź