KoledzyPoFachu.pl

Frez na płytki wymienne, zastosowanie najpopularniejszych kątów przystawienia.

Czym jest kąt przystawienia?

Jest to kąt pomiędzy główną, wiodącą krawędzią skrawającą płytki, a powierzchnią przedmiotu obrabianego.
Kąt przystawienia ma duży wpływ na otrzymywaną w trakcie obróbki grubość wióra, siły skrawania oraz
trwałość narzędzia.

Najbardziej popularnymi kątami przystawienia są kąty o wartości 90°, 45°, 10°.

 • Im mniejszy  kąt  przy tej samej głębokoœci skrawania, tym dłuższa cz궜ć krawędzi skrawającej będzie brała udział w skrawaniu.  Obróbka będzie łagodniejsza, zmniejszony nacisk promieniowy oraz większa ochrona krawędzi skrawającej.
 • Zmniejszenie kąta przystawienia, kr, przy prostej krawędzi zmniejsza grubość wióra, hex, dla danej wartości posuwu, fz. Ten efekt ścieniania rozkłada ilość materiału na większej części krawędzi skrawającej.
 • Wyższe siły poosiowe przy zmniejszających się kątach przystawienia spowodują  zwiększenie nacisku na obrabiany przedmiot.

 

Frezy na płytki wymienne z kątem przystawienia 90*

kat-przystawienia-90-stopni

 • Głównym obszarem zastosowań jest płytkie frezowanie walcowo-czołowe.
 • Wytwarza głównie siły promieniowe, w kierunku posuwu.
 • Powierzchnia obrabiana nie jest wystawiona na zbyt wysoki nacisk poosiowy, co ma zna-czenie przy frezowaniu przedmiotów o słabej strukturze lub cienkich ściankach oraz w przy-padkach niestabilnego mocowania.

 

 

 

 

 

 

Frezy na płytki wymienne z kątem przystawienia 45*

kat-przystawienia-45-stopni

 • Rozwiązania uniwersalne do frezowania płaszczyzn.
 • Wytwarza zrównoważone promieniowe i poosiowe siły skrawające.
 • Gładkie wchodzenie w obróbkę.
 •   Niska tendencja do drgań podczas frezowania z długimi wysięgami lub przy mniejszych/
  słabszych oprawkach i złączach.
 •  Szczególnie odpowiednie do frezowania przedmiotów z materiału tworzącego krótkie wióry,
  które łatwo się rozdrabniają, jeżeli siły skrawania działają na stopniowo zmniejszającą się
  ilość materiału przy końcu przejścia.
 • Formowanie cieńszego wióra pozwala na większą produktywność w wielu zastosowaniach,
  ze względu na możliwość większych posuwów stołu przy utrzymywaniu umiarkowanego
  obciążenia krawędzi skrawających.

 

 

 

Frezy na płytki wymienne  z kątem przystawienia od 60* do 75*

kat-przystawienia-65-stopni

 •   Frezy walcowo-czołowe specjalnego przeznaczenia umożliwiające większą głębokość
  skrawania w porównaniu z frezami walcowo-czołowymi ogólnego zastosowania.
 •  Niższe siły poosiowe, w porównaniu do frezów czołowych 45°.
 •  Lepsza wytrzymałość krawędzi, w porównaniu do frezów 90°.

 

 

 

 

 

 

Frezy na płytki wymienne z kątem przystawienia 10*

kat-przystawienia-10-stopni

 • Przeznaczone  frezowania z wysokim posuwem oraz frezowania wgłębnego.
 • Wytwarzany cienki wiór umożliwia stosowanie bardzo wysokich posuwów na ostrze, fz, przy
  małych głębokościach skrawania, a  co za tym idzie wysokich prędkościach posuwu, vf.
 •  Główna poosiowa siła skrawania jest skierowana w kierunku wrzeciona i stabilizuje je. Jest to
  ważne w przypadku długich i słabych konfiguracji, gdyż ogranicza tendencje do drgań.
 •   Do wgłębnego frezowania wnęk lub w sytuacjach, kiedy wymagane jest użycie frezu
  wydłużonego.
 • Skuteczny przy wykonywaniu otworu z użyciem trzech osi.

 

 

 

Frezy na płytki wymienne okrągłe lub frezy z dużym promieniem naroża

frezy-plytki-okragle

 • Skuteczne frezy do obróbki zgrubnej oraz ogólnego przeznaczenia.
 • Promień naroża zapewnia bardzo mocną krawędź skrawającą.
 •  Zdolność dużej prędkości posuwu stołu dzięki cieńszym wiórom wytwarzanym wzdłuż długiej
  krawędzi skrawającej.
 •  Efekt ścieniania wióra sprawia, że frezy te są odpowiednie do obrabiania tytanu oraz stopów
  żaroodpornych.
 •  W zależności od wariantów głębokości skrawania, ap, kąt przystawienia zwiększa się od zera
  do  90° powodując zmianę kierunku sił skrawania wzdłuż promienia krawędzi, a w konsekwencji
  zmianę wielkości nacisków podczas operacji.

 

 

 

 

Źródło: Poradnik obróbki skrawaniem SANDVIK Coromant

 

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Zostaw odpowiedź