KoledzyPoFachu.pl

Dobór płytek skrawających – Kształt płytki wieloostrzowej.

Kształt płytek skrawających powinien być wybierany ze względu na kąt przystawienia zapewniający wymaganą od narzędzia dostępność. Powinno się dobierać największy możliwy kąt wierzchołkowy, aby płytka zachowała jak największą wytrzymałość i niezawodność. Jednak należy to zrównoważyć z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów obróbki.

dobór płytek wieloostrzowych

skala 1 oznacza wytrzymałość krawędzi skrawającej. Im większy kąt wierzchołkowy (płytki po lewo), tym większa wytrzymałość, dla lepszej wszechstronności i dostępności lepsze są płytki umieszczone po prawo.

skala 2 oznacza skłonność do drgań zwiększając się w lewo, podczas gdy w prawo zmniejsza się wymagana moc.

 

Duży kąt naroża daje wytrzymałość, lecz wymaga większej mocy obrabiarki i cechuje się większą skłonności do drgań. Z kolei mały kąt naroża daje mniejszą wytrzymałość oraz mniejsze zagłębienie krawędzi skrawającej, co może sprawić, że narzędzie będzie bardziej wrażliwe na wpływy temperatury.

Czynniki wpływające na kształt płytki skrawające:

blog narzędzia skrawające

 

blog nrzędziowy

Najczęściej wykorzystywane są płytki skrawające o kształcie rombowym

z kątem wierzchołkowym 80 stopni (typ C)

ponieważ jest to skuteczny kompromis pomiędzy wszystkimi

kształtami płytek i nadają się do wielu typów operacji.

 

Głębokość skrawania:

Zalecane maksymalne wartości podane w tabelach określają zdolność płytki do niezawodnej pracy w ciągłych przejściach przy geometrii do obróbki zgrubnej. Głębsze przejścia, aż do całkowitej długości krawędzi skrawającej l, mogą być podejmowane na krótsze okresy.

dobór płytek skrawających

Wielkość płytki skrawające i głębokość skrawania

Głębokość skrawania ma wpływ na wydajność usuwania materiału, niezbędną liczbę przejść, łamanie wióra i wymaganą moc. Należy określić efektywną długość krawędzi skrawającej la wynikającą z kształtu płytki kąta przestawienia Kr oprawki oraz głębokości skrawania ap , a kątem przestawienia Kr. W celu zyskania dodatkowej niezawodności w bardziej wymagających operacjach, należy rozważyć większe i grubsze płytki.

Podczas obróbki przy kołnierzu, głębokości skrawania znacząco się zwiększa – podjęte środki powinny obejmować zastosowanie bardziej wytrzymałych płytek (grubszych lub większych),  celu ograniczenia ryzyka.

płytki wieloostrzowe

 

s

źródło: „Sandvik Poradnik obróbki skrawaniem – toczenie, freowanie,

wiercenie, wytaczanie, systemy narzędziowe”

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Bloger - Kolega po Fachu. "Wys­tar­czy, że weźmiesz ze sobą za­pał, ener­gię i mnóstwo dob­rych chęci.. I po­magaj, bo tak wielu jest Kolegów w potrzebie, tak jak kiedyś Ty..."

Zostaw odpowiedź