KoledzyPoFachu.pl

Dobór głowicy frezerskiej

głowica frezowa

Przebieg procesu frezowania zależny jest od doboru najodpowiedniejszej głowicy frezerskiej do danego zadania obróbczego. Wyróżnia się dwa podstawowe typy głowic ze względu na ich zastosowanie;

  • głowica fezowa drobnoostrzowa:

stosowana do obróbki żeliwa i średniodokładnej obróbki stali.

  • głowica frezowa zwykła:

stosowana do obróbki zgrubnej i dokładnej stali oraz w przypadku, gdy tendencje do powstania drgań zagrażają pozytywnemu wynikowi obróbki.

 

Głowice charakteryzują się następującymi rodzajami geometrii:

głowica podwójnie negatywna:

1

 

 

(kąt natarcia Ɣf promieniowy i Ɣp osiowy są ujemne) wówczas głowica przeznaczona jest do obróbki płytkami z zerowym kątem przyłożenia. Zaleca się również stosowanie do obróbki twardych materiałów.

 

 

 

głowica frezowa podwójnie pozytywna

2

 

 

(kąty Ɣf i Ɣp dodatnie) zalecana jest do obróbki detali kruchych, niestabilnych i mającymi tendencje do utwardzania się w czasie obróbki. Ponadto przydatna jest do obrabiarek małej mocy.

 

 

 

 

głowica frezerska pozytywno-negatywna

3

 

 

 

(kąty Ɣp dodatni, kąt Ɣf ujemny) zalecana jest do frezowania z dużymi głębokościami skrawania oraz do frezowania wgłębnego.

 

 

 

 

Oprócz kątów natarcia istotnym kątem w geometrii głowicy jest również kąt przystawienia Kr:

  • głowice z kątem Kr=90˚ sosowane powinny być głównie do frezowania walcowo-czołowego. Ponadto zaleca się stosowanie ich do obróbki długich i cienkich detali.
  • głowice z kątem Kr=75˚ zaleca się stosować do do frezowania zgrubnego i dokładnego.
  • głowice z kątem Kr=45˚ znajdują zastosowanie głównie przy obróbce detali mających tendencje do drgań, na maszynach o małej mocy oraz gdy występuje konieczność pracy na przedłużonym trzpieniu.
  • głowica z płytkami okrągłymi ( Kr zmienne w zależności od głębokości skrawania) znajdują zastososwanie do obróbki zgrubnej twardych materiałów.

 

Dobierając średnicę głowicy należy pamiętać o zasadzie, że powina ona być 1,2-1,5 razy większa od szerokości materiału obrabianego. Przy obróbce szerokich powierzchni najlepsze wyniki osiąga się ustawiając głowicę tak, aby szerokość skrawania była równa 75% średnicy narzędzia

 

Źródło: „Zastosowanie narzędzi do frezowania” Baildonit frezowanie

Lubisz artykuł? Udostępnij go znajomym!

O autorze

Bloger - Kolega po Fachu. "Wys­tar­czy, że weźmiesz ze sobą za­pał, ener­gię i mnóstwo dob­rych chęci.. I po­magaj, bo tak wielu jest Kolegów w potrzebie, tak jak kiedyś Ty..."

Zostaw odpowiedź